RAMOWY ROZKŁAD DNIA SPRYTNISI 5-latki

7.00 – 8.10Zabawy poranne
  • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
  • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.10-8.20Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.20-8.40Śniadanie
8.40-9.00Zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć
9.00-11.20Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-tecznicznych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe (rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, logopedia, zajęcia taneczne, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.) br> Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
12.15-12.30Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
12.30-13.50 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wspierające rozwój dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacji, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową
13.50-14.20Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
14.20-15.15 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego-cz.2,
zajęcia ruchowe w ogródku przedszkolnym,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty tenisowe)
15.15-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe (tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, prace porządkowe, rozmowy indywidualne rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top