RAMOWY ROZKŁAD DNIA ORLIKÓW 6-latki

7.00 – 7.50Zabawy poranne
  • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
  • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
7.50-8.00Przygotowanie do śniadania, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów
8.00-8.20Śniadanie
8.20-8.30Zabiegi higieniczne po posiłku
8.30-12.15Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, taneczne, logopedia, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne)
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacery
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.30Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
13.30-14.30 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego- cz.2, zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkonym,
14.30-15.00Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
15.00-16.00 Ćwiczenia rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacji, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
16.00-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry edukacyjne i planszowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top