Zapraszamy do nowo tworzonej grupy dla dzieci w wieku 3-6 lat z orzeczeniami o spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wyłączeniem niepełnosprawnych ruchowo ze względu na bariery architektoniczne.

Przyjęcie dziecka jest poprzedzone rozmową rodziców oraz dziecka z psychologiem i Dyrektorem Przedszkola.

Przy zapisie dziecka do 30.06 nie jest pobierane wpisowe. Dla wszystkich dzieci zapisanych do 31.08.2024 pierwszym roku przewidziany w jest trening słuchowy metodą A.Tomatisa (I i II etap)

Zespół specjalistów będzie czuwał nad procesami wspomagającymi optymalny rozwój dzieci:

 • nauczyciel specjalny wraz z nauczycielem wspomagającym
 • wykwalifikowana kadra pedagogów: anglista, przyrodnik, muzyk
 • terapeuta SI
 • fizjoterapeuta
 • logopeda
 • psycholog


Standardowy program terapii dla każdego:

 • TUS - 1x w tyg.
 • zajęcia z fizjoterapeutą - 1x w tyg.
 • zajęcia SI - 1x w tyg.
 • logopedia - 1x w tyg.
 • sensoplastyka - 1x w tyg.
 • muzykoterapia - - 1x w tyg.
 • zajęcia rewalidacyjne


Standardowy program edukacyjny

 • zajęcia z podstawy programowej- 5x w tyg.
 • zajęcia j. angielskiego - 5x w tyg.
 • zajęcia przyrodniczo- edukacyjne - 5x w tyg.


Zindywidualizowany program wspomagający - opracowywany na podstawie orzeczenia - dla każdego dziecka

Liczebność grupy: do 10 dzieci
Infrastruktura:
 • profesjonalnie wyposażona sala do integracji sensorycznej i fizjoterapii
 • przestronna sala do pobytu dziennego
 • bezpieczny plac zabaw z urządzeniami
 • własna kuchnia respektująca diety specjalne


Opłaty:

 • Miesięczne czesne 1790zł - pełny wymiar godzin z 3 posiłkami (7.00-17.00)
 • Miesięczne czesne 1450 zł - niepełny wymiar godzin (7.00 - 13.00) wraz z 2 posiłkami
 • Wpisowe (jednorazowe) 1000 zł - Przy zapisie dziecka do 30.06 nie jest pobierane wpisowe. Dla wszystkich dzieci zapisanych do 31.08.2024 w pierwszym roku przewidziany jest trening słuchowy metodą A.Tomatisa (I i II etap)
Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top