RAMOWY ROZKŁAD DNIA SPRYTNISI 4-latki

7.00-8.30 Zabawy poranne
  • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
  • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, czynności opiekuńcze zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.30-8.40Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.40-9.00Śniadanie
9.00-9.10Zabiegi higieniczne po posiłku
9.15-12.15Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, kodowanie na dywanie, logopedia, warsztaty edukacyjne, koncerty, zajęcia taneczne, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.)
Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00Obiad
13.00-13.15Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.30 Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
13.30-14.30Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy ruchowe
14.40-15.00 Podwieczorek
15.00-16.00Zajęcia i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym
powietrzu, przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
16.00-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry stolikowe, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top